Tolken som blev fängslad och deporterad – Problemkalendern #8

Jawid var en lokaltolk som hörsammade Försvarsmaktens rekommendation att resa utomlands för att söka asyl. Han var nämligen, på oklara grunder, inte en av de 21 tolkar som fått komma till Sverige som kvotflyktingar. Det slutade med att Jawid och hans höggravida fru blev fängslade i Nepal och deporterade till Afghanistan.

Förra året skrev Johanne Hildebrandt utförligt om Jawids öde och publicerade en film som visade Jawid och svenska styrkor i en stridssituation.

I filmen ser man hur Jawid (höger i bild, 30 sekunder in i filmen) duckar för kulor som viner omkring honom. Detta är samme Jawid som sedan frihetsberövas i Nepal tillsammans med sin havande fru.

Men varför behövde Jawid resa till Nepal för att söka asyl?

2013 inrättade den svenska staten motvilligt en ”särskild ordning” för att bistå de tolkar som ansågs vara i behov av skydd på grund av det arbete de genomfört tillsammans med den svenska försvarsmakten i Afghanistan. Ett led i detta var att registrera tolkar som kvotflyktingar. Men kvotflykting kunde tolkarna inte bli i Afghanistan, det förutsatte att tolkarna befann sig i ett land utanför Afghanistan.

Vad Försvarsmakten har underlåtit att nämna vid samtal med tolkar som har uppmanats att resa utomlands, är att en privatperson inte kan registrera sig som kvotflykting. I fallet med tolkarna, måste en svensk beskickning (Utlandsmyndighet) presentera individen i fråga för FN:s flyktingorgan, UNHCR.

Försvarsmakten och Migrationsverket har varit delaktiga i skapandet av den ”särskilda ordningen”. Därför borde den svenska försvarsmakten vara väl insatt i de förbehåll som måste realiseras för att en tolk ska kunna registreras som kvotflykting.

Men detta har Försvarsmakten alltså inte varit. I stället har myndigheten rekommenderat flertalet tolkar att företa en farlig resa till ett land utanför Afghanistan, på egen bekostnad.

SMS:et här nedan är en offentlig handling och har tillhandahållits av Försvarsmakten på begäran av kampanjledningen. Uppmaningen i SMS:et är riktat till en annan tolk men bekräftar att myndighetspersonal rekommenderat tolkar att företa en resa som var dömd att misslyckas på förhand.

FM_SMS_offentlig_handling

Vilka har då drabbats av Försvarsmaktens rekommendationer?

Tolkarna. Försvarsmaktens uppmaning omnämns även i den upprättade JO-anmälan:
nepal

Det finns fler fall som Jawids där tolkar frihetsberövats och fängslats. Tolkar som på oklara grunder inte ingått i svenska statens ”särskilda ordning” och som därför rådfrågat en tidigare arbetsgivare vars inkompetens har försatt dem i än större fara.

Nuvarande regering kan lösa problemet. Medan regeringen fortsätter tiga, försämras säkerhetsläget i Afghanistan. Tolkar som är utsatta för hot känner sig än mer hotade vilket ökar sannolikheten för liknande resor som Jawid genomförde. En resa som slutade med att Jawid och hans höggravida fru blev fängslade i Nepal och deporterade tillbaka till den osäkra tillvaro de försökte fly ifrån.