Tidigare minister KU-anmäld i tolkfrågan – Problemkalendern #15

Det senaste i tolkfrågan är att riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP) har anmält den tidigare migrationsministern Tobias Billström (M) till Konstitutionsutskottet (KU). Det uppgav Malmberg på sin blogg igår.

Till vänster: Tobias Billström (M) Till höger: Niclas Malmberg (MP)

Malmberg anmäler det tidigare statsrådet eftersom han menar att det finns underlag som tyder på att Billström, under sin tid som migrationsminister i alliansregeringen, kontrollerat hur enskilda myndigheter har agerat i tolkfrågan.

Malmberg anser att det finns fog för att Billström har gjort sig skyldig till ministerstyre. Ministerstyre är förbjudet i Sverige och innebär att en minister bestämmer hur en eller flera myndigheter ska handlägga enskilda ärenden.

Malmberg grundar sin anmälan på en mejlkorrespondens mellan Migrationsverket och Utrikesdepartementet och ett samordnat uttalande i media några dagar senare där migrationsministern och Migrationsverket medverkar.

I mejlet skriver Migrationsverkets dåvarande rättschef Lennart Kostalainen att regeringen måste ”fatta ett politiskt beslut” och förväntar sig att regeringen ”ger klarsignal” för att Utlänningslagen ska kunna tas i anspråk för att hjälpa tolkarna. Det framgår av den JO-anmälan som har lämnats in av tolkarnas advokater:

Några dagar senare, den 30 juli 2012, uttalar sig både migrationsminister Tobias Billström och Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson i media.

Billström säger: ”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det.”

Migrationsverket säger: ”Vi har inte mandat eller befogenheter att besluta i sådana här frågor, det måste upp på högsta nivå.”

Migrationsverkets mejl och uttalande är häpnadsväckande. Både rättschefen och presschefen menar att de behöver klartecken från regeringen. Men Migrationsverket ska inte fråga regeringen om lagen ska användas eller inte utan bara följa den.

Det tidigare statsrådet Tobias Billström hade heller inte rätt att bestämma hur Migrationsverket skulle ha agerat i ärenden som rörde tolkarna. Och i enlighet med vad riksdagsledamoten Niclas Malmberg skriver är det möjligt att Billströms uttalande den 30 juni har föregått den kommande myndighetsprövningen.

Det finns alltså tillräckligt med underlag för att man ska misstänka att Billström givit order om hur myndigheterna ska hantera tolkarnas ansökningar. Har detta skett är det ett fall av ministerstyre, vilket är förbjudet i Sverige.

Kampanjledningen kommer följa KU-anmälan och gläds över att fler riksdagspartier engagerar sig i frågan.

— Uppdatering kl. 13.52 —

Nu är anmälan upplagd på riksdagens hemsida. KU-anmälan mot den tidigare migrationsministern Tobias Billström (M) kan läsas här.

En reaktion på “Tidigare minister KU-anmäld i tolkfrågan – Problemkalendern #15”

Kommentarer inaktiverade.