Socialdemokraternas krav angående tolkarna – Problemkalendern #15

Socialdemokraterna är det parti som hittills visat störst insikt i problematiken omkring tolkarna. Partiet motionerade under sin oppositionstid två gånger om saken, både 2012 och 2013.

Den första motionen var mycket kort, och lyfte egentligen bara frågan, men den andra ställer alla rimliga frågor som vi från kampanjens sida också har ställt.

motion1

Motionärerna Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam skriver att de inte tycker att regeringen till fullo har visat att den särskilda ordningen med att ta in tolkarna som kvotflyktingar fungerar och kräver en tydligare redovisning.

Därtill uppmärksammar motionärerna också just det problem som vi från kampanjens sida har understrukit, nämligen att det kan innebära en fara för tolkarna att på egen hand behöva be sig till ett tredje land för att där försöka bli inskriven som flykting hos UNHCR. Motionärerna påpekar att UNHCR är en överbelastad organisation och inte ansvarig för att sköta svenska problem.

Men viktigare än så ställer Carlsson och Adolfsson Elgestam den fullt rimliga frågan om varför tolkarna inte kan sägas ha ”särskild anknytning” till Sverige. Det finns en paragraf om detta i utlänningslagen (5 kap. 3 a §, 3 stycket). Varför gäller inte den?

motion2

Socialdemokraterna var det enda parti som förstod att något inte stod rätt till med den ”särskilda ordning” som alliansregeringen skapade och som därför ställde frågor om detta. Nu sitter S i regeringsställning och kan därför reda ut den rättsosäkra härva som förra regeringen orsakade. Det ser vi fram emot!

2 reaktioner på ”Socialdemokraternas krav angående tolkarna – Problemkalendern #15”

Kommentarer inaktiverade.