Säkerhetsläget för tolkarna var dåligt redan 2012

I ett nyhetsinslag i TV4 hävdar Försvarsmakten att den inte kan hjälpa de tolkar som nu finns i Afghanistan och som fruktar för sina liv.

I inslaget säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten, att det är trist att säkerhetsläget har förändrats, men att tolkarna inte längre är anställda av myndigheten och att den därför inte kan göra något. Myndigheten kan bara göra vad lagen säger att den ska göra.

Det är högst oklart varför Försvarsmakten uttrycker sig på detta vis eftersom säkerhetsläget inte var bra heller 2012, när hela den här historien började.

Det som startade debatten om tolkarna var att 24 av dem skrev ett brev till UD sommaren 2012. Det stod då klart att Sverige tillsammans med de andra ISAF-länderna skulle dra tillbaka sina styrkor till 2014. Successivt skulle ansvaret för säkerheten lämnas över till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Det var när detta blev känt som tolkarna förstod att de behövde se över sin egen säkerhet. Säkerhetsläget var då precis som nu inte bra. Att situationen i Afghanistan blivit ännu värre på senare tid betyder inte att allt var lugnt 2012.

Istället är det den förra regeringens misslyckade hantering av tolkfrågan som har gjort att ärendet dragit ut på tiden.

Vi har i många inlägg beskrivit hur den ”särskilda ordningen” som alliansregeringen skapade orsakat en situation där rättssäkerheten satts ur spel. Allmänheten förväntar sig att myndigheterna ska agera rättssäkert och så länge myndigheterna inte gör detta kommer frågan att komma tillbaka på nytt.

På en punkt har dock Försvarsmakten rätt och det är att den saknar de legala förutsättningarna för att lösa problemet. Det är inte Försvarsmaktens uppgift att besluta om uppehållstillstånd. Det är regeringen och Migrationsverket som äger den frågan. Här väntar vi alltjämt på ett besked från regeringens sida om hur den tänker lösa problemet.