Om kampanjen

Kampanjen ”Tolkarna” startades hösten 2015. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) valde då att genomföra en insamling av pengar för att förse de afghanska tolkarna med juridisk hjälp. Insamlingen avslutades ett år senare, men kampanjen för de afghanska tolkarnas rätt att få sin sak prövad av svenska myndigheter fortsätter.

Kampanjen syftar till att ge allmänheten kunskap om tolkarnas situation och till att få regeringen och myndigheterna att ge tolkarna en chans att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning.

Läs mer om kampanjen på sidorna ”Detta har hänt” och ”Frågor och svar”.

Kampanjledare:

Callis Amid
Epost: callis.amid@hotmail.com
Tel: +46(0)73-685 56 64

Stefan Olsson
Tel: +46(0)73-995 72 00