Frågan som har lösts tre gånger – Problemkalendern #7

Hur många gånger kan man slutligt lösa en politisk fråga? Ja, uppenbarligen mer än en gång. I alla fall har våra myndigheter inte vid mindre än tre tillfällen högtidligen förklarat att tolkfrågan äntligen har fått sin lösning.

Första gången var sommaren 2013. Efter det mediatryck som uppstått i början av våren tillsatte regeringen en arbetsgrupp med företrädare för Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Migrationsverket. Det var denna grupp som ”löste” problemet med att skapa den ”särskilda ordningen”.

2013juli

Därefter var det tyst under lång tid. Ingen visste vad som hände. Frågan fortsatte att debatteras. Men strax före jul meddelade migrationsminister Tobias Billström på sin Facebooksida att problemet var ”löst” igen.

2013december

Nu var det dock inte alla som var övertygade om att Billströms besked var korrekt. Myndigheterna ville inte berätta hur många tolkar det rörde sig om. Det sades inte vara möjligt av sekretesskäl.

Ett antal afghanistanveteraner gick därför in i debatten och ifrågasatte regeringens hantering av frågan. Hur ska man kunna lita på att regeringen skött ärendet korrekt om den inte säger hur många tolkar det handlar om? Regeringen ville ju från början inte hjälpa dem alls. Debatten fortsatte.

Till sist ansåg sig myndigheterna ånyo nödgade att gå ut med ett storstilat meddelande om att frågan äntligen var löst! Det gjordes sommaren 2014.

2014juli

Nu meddelades att 21 tolkar och två vakter med familjer fått komma till Sverige. Det som var omöjligt att berätta i december hade blivit möjligt i juli. Totalt fick 68 personer komma som kvotflyktingar. Tolkfrågan var därmed slutligen ”löst” (igen).

Inte mindre än tre gånger har myndigheterna högtidligt meddelat att frågan är löst.

Hur kan det då komma sig att det finns ett 20-tal tolkar kvar? Att det pågår rättsprocesser mellan dem och Migrationsverket? Att staten har blivit JO-anmäld för sina smarta lösningar?

Ett tips från coachen: Lös problemet på riktigt så slipper ni se löjliga ut när ni nästa gång går ut med ett pressmeddelande där ni förklarar att frågan äntligen är löst.