Europakonventionen gäller för tolkarna – Problemkalendern #11

Hösten 2014 tog kampen för rättvisa åt tolkarna en ny vändning – Migrationsdomstolen gav Migrationsverket bakläxa. Europakonventionen gäller för tolkarna. Sverige är skyldigt att skydda tolkarna trots att de befinner sig i Afghanistan. Domstolen beslöt att Migrationverket skulle göra om hela asylprövningen för en av tolkarna.

Hur hänger detta ihop? Som bekant måste en asylsökande söka asyl i Sverige normalt sett. Men det intressanta är att det finns undantag, och Europakonventionen pekar ut ett sådant.

Det har att göra med att Sverige enligt Europakonventionen har extraterritoriell jurisdiktion över tolkarna. Domstolen reder ut rättsläget i sin dom.

Europakonventionen gäller som lag i Sverige. Konventionen säger att staten är skyldig att skydda människors liv, de människor vilka man har jurisdiktion över.

jurisdiktion

I vanliga fall har en stat bara jurisdiktion över dem som befinner sig inom landets gränser. Men när ett land agerar militärt i annat land åtar man sig också rollen som statsmakt där. När Sverige hade trupp i Afghanistan var vi alltså staten där, i viss utsträckning, i Balkhprovinsen.

Domstolen konstaterar visserligen att det är oklart om Sverige hade full jurisdiktion över hela Balkhprovinsen. Men den hade i alla fall det när det gällde just den här tolken. Enkelt uttryckt kan man säga att i den röriga situation som rådde i Balkh var Sverige agerande statsmakt för åtminstone just denna person.

domen

Nu har Sverige ingen trupp kvar i Balkh och har ingen jurisdiktion där längre. Domstolen kommer dock i sin dom fram till att jurisdiktionen ändå gäller för tolken ifråga eftersom den otrygga situation han hamnat i var orsakad av svenska staten, när svenska staten fortfarande hade jurisdiktion över honom.

Det låter krångligt, men är egentligen inte det. Den korta versionen är att Sverige de facto var staten i Balkhprovinsen ett tag och därför är skyldigt att nu ta ansvar för den person som man hade i tjänst. Det är inte konstigare än att svenska staten har ansvar för exempelvis för sina egna poliser som man skickar ut på farliga uppdrag i Sverige.

Det som är udda, och något som de flesta av oss nog inte har tänkt på tidigare, är att Sverige har varit den egentliga statsmakten i en del av Afghanistan under ett par år. Men så var det ju. Det är inget att bråka om. Det är bara att ta ansvar för vad man faktiskt har gjort.

Domstolen säger inte att tolken måste få komma till Sverige. Bara att Sverige är juridiskt skyldigt att skydda honom om det är så att han är utsatt för fara. Ett enkelt sätt att skydda honom vore dock att sätta honom på ett plan till Arlanda.

En reaktion på “Europakonventionen gäller för tolkarna – Problemkalendern #11”

Kommentarer inaktiverade.