Dom meddelad lokaltolk på svenska – Problemkalendern #4

De lokaltolkar som Försvarsmakten arbetat med i Afghanistan har översatt språk som dari till engelska. Tolkarna har aldrig behärskat det svenska språket, vare sig i tal eller i skrift.

När tolkar söker skydd i Sverige på grund av sin tjänstgöring med Försvarsmakten, borde därför beslut delges på ett språk som tolkarna förstår. Det vill säga engelska eller dari, inte svenska.

Det kan verka självklart men är uppenbarligen inte det. En av de tolkar som lämnats kvar i Afghanistan och som har ansökt om asyl har nämligen blivit meddelad ett nekande beslut på svenska. Detta trots att tolken inte kan ett ord svenska.

Hanteringen av de afghanska tolkarna har kritiserats länge och har varit en följetång i svensk politik sedan 2012. Det minsta man kan begära av en svensk myndighet är att myndigheten gör sig förstådd när den samverkar med den enskilde som är föremål för myndighetsutövning. I det här fallet har Migrationsverket underlåtit att översätta Migrationsdomstolens dom till engelska. Enligt tolken har Migrationsverket vidarebefordrat domen utan att redogöra för innehållet. Tolken har därför kontaktat kampanjledningen som summerat innebörden av domen.

Domen bifogas här nedan och är skriven på svenska.
Dom_på_svenska

Kampanjledningen kan bekräfta att den tolk som omnämns i domen – kallad ’A’ – är en av de tolkar som lämnats kvar i Afghanistan och har arbetat med den svenska försvarsmakten mellan 2007 och 2011. Efter samtal med den advokatfirma som företräder sju av 20-talet tolkar, har det tydliggjorts att ’A’ inte företräds av dem. Tolken deltar alltså i en pågående rättstvist med den svenska staten, sannolikt utan juridisk representation och har dessutom blivit meddelad en nekande dom på ett språk han inte förstår.

Migrationsverket har brustit i sin myndighetsutövning mot enskild och agerat rättsosäkert. Tolken i fråga förstår inte språket i den dom som berör honom personligen. Hur kan han då förväntas ha förutsättningar att föra sin talan i en rättstvist med den svenska staten?

En reaktion på “Dom meddelad lokaltolk på svenska – Problemkalendern #4”

Kommentarer inaktiverade.