Tolkarna väntar på ditt svar Morgan Johansson

”Bäste statsråd!

Vi som företräder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas kampanj ’Tolkarna’ skulle vilja träffa dig för att presentera vår syn på problemet med de lokalanställda tolkar som Sverige anlitade i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014.”

Så börjar det brev kampanjledningen författade och som har varit Justitiedepartementet tillhanda sedan början av februari månad. Ännu har ingen representant från regeringen tagit kontakt med oss för att prata om tolkarnas situation.

Vi som företräder kampanjen vill träffa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att prata om tre saker:

  • Vi vill redogöra för det underlag vi har samlat på oss om tolkarna och om deras säkerhetssituation, information som vi tvivlar på att svenska myndigheter har kännedom om.
  • Vi vill dela med oss av den bevisföring vi har tillgång till som visar hur ärendet har satt grundläggande rättssäkerhet ur spel och som inte är förenligt med hur en rättstat som Sverige får agera.
  • Vi vill presentera våra förslag på hur ärendet kan skötas framgent på ett rättssäkert sätt som inte kräver några ändringar i gällande lagstiftning.

Hela brevet går att läsa här nedan:

Brev

Det är nu bråttom. Säkerheten försämras för varje dag i Afghanistan. De lokalanställda tolkar som tjänstgjort med den svenska försvarsmakten riskerar därför att fara illa eftersom de betraktas som landsförrädare av det regeringsfientliga styrkorna i Afghanistan.

Morgan Johansson, tolkarna väntar på ditt svar. Kampanjledningen ber om ett möte för att presentera rådande lägesbild och förslag på hur vi kan lösa problemet. Låt oss diskutera om hur vi ska gå tillväga framgent och hur vi på bästa sätt kan ta hand om de människor som nu lever under dödshot på grund av det Sverige bett dem göra.

En reaktion på “Tolkarna väntar på ditt svar Morgan Johansson”

Kommentarer inaktiverade.