Problemkalendern

I dag lanseras Problemkalendern! Mellan 1-24 december kommer kampanjledningen ge konkreta exempel på varför tolkarna är i behov av skydd och hur den svenska staten har misskött ärendet.

Först ut är ett hotbrev. En lokaltolk som har arbetat med den svenska försvarsmakten uppger att han har mottagit brevet i sitt hem.

I hotbrevet står det att tolken ska dödas eftersom han är en kättare, det vill säga arbetat med den svenska försvarsmakten för att förbättra säkerheten och därmed skapa förutsättningar för utvecklingsbistånd i Afghanistan.

threat letter

Tolkarna riskerar att fara illa. Fortfarande finns det ett 20-tal tolkar i Afghanistan som är i behov av skydd men som inte vet varför de lämnats kvar. I väntan på att staten ska ta sitt förnuft till fånga, utsätts de för dödshot och förföljs enkom på grund av det arbete Försvarsmakten har bett dem genomföra.

Var med och gör statens jobb. Stöd kampanjen ”Tolkarna” och samla ihop pengar till tolkarnas advokatkostnader.