Nya uppgifter om tolkarna – Problemkalendern #13

2013 skapades den ”särskilda ordningen”, tolkar som bedömdes vara i behov av skydd skulle registreras som kvotflyktingar och erbjudas en fristad i Sverige. Men fram till förra veckan visste allmänheten inte varför vissa tolkar har fått skydd medan andra har lämnats kvar i Afghanistan.

Förra veckan uppgav de juridiska ombuden, som företräder sju efterlämnade lokaltolkar, att Försvarsmakten begränsat sina säkerhetsprövningar till tolkar som har avslutat sin anställning efter årsskiftet 2013/2014.

Screen Shot 2015-12-12 at 23.50.54

Tolkar som har fått skydd i Sverige via den ”särskilda ordningen” har varit tvungna att genomgå en säkerhetsprövning. Efter godkänd säkerhetsprövning har tolkar erbjudits skydd i Sverige. Ingen tolk har alltså kunnat komma till Sverige utan att genomgå en säkerhetsprövning.

Uppgifterna är häpnadsväckande eftersom de antyder att bara tolkar som avslutat sin anställning efter årsskiftet 2013/2014 har erbjudits skydd i Sverige. Uppgifterna antyder även att tolkar har lämnats kvar i Afghanistan delvis på grund av Försvarsmaktens bristande personalresurser.

Men uppgifterna är motstridiga. I samtal med JO har Försvarsmakten uppgett att säkerhetsprövningar har varit förbehållet tolkar som avslutat sin anställning vid årsskiftet 2013/2014. Men tolkar anlände till Sverige redan 2013 inom ramen för den ”särskilda ordningen”. Det uppger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets operativa chef till Sveriges Radio i december samma år.

Screen Shot 2015-12-13 at 00.19.47

Som kampanjledningen nämnde inledningsvis måste tolkar genomgå en säkerhetsprövning innan de kan registreras som kvotflyktingar. Det är därför uppenbart att Försvarsmakten även har genomfört säkerhetsprövningar för andra grupper av tolkar än de som avslutat sin tjänstgöring vid årsskiftet 2013/2014.

Varför Försvarsmakten väljer att undanhålla detta för JO är dock höljt i dunkel. Dessa motstridiga uppgifter fortsätter att undergräva rättssäkerheten i den ”särskilda ordningen” som fått utstå hård och rättmätig kritik.

Det gör det än svårare för den svenska staten att förklara varför ett 20-tal tolkar har lämnats i händerna på självutnämnda skarprättare samtidigt som Migrationsverket stoltserar över att de har löst uppgiften.

Screen Shot 2015-12-13 at 00.57.16

En reaktion på “Nya uppgifter om tolkarna – Problemkalendern #13”

Kommentarer inaktiverade.