Nya dokument visar total förvirring i Migrationsverket och UD

Det senaste i tolkfrågan är att Migrationsverket och UD är i luven på varandra. Ingen vill ansvara för tolkarnas rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Vi har tagit del av brevväxlingen.

Bakgrunden är att Migrationsdomstolen i Malmö ånyo givit Migrationsverket bakläxa. Verket har velat neka en av tolkarna uppehållstillstånd med hänvisning till att han vill intervjuas för uppehållstillståndet på ambassaden i Kabul. Han är afghan och bor i Afghanistan och hans begäran kan kännas logisk. Men Migrationsverket menade att han skulle ha vänt sig till ambassaderna i New Delhi, Teheran eller Islamabad, eftersom det av någon outgrundlig anledning står så i myndighetens föreskrift. Domstolen höll inte med, utan påpekade att det i samma föreskrifter stod att undantag kan göras.

migdomstolen

Därefter har de två myndigheterna försökt bolla över ärendet till varandra. Det är generande läsning. Från att tidigare ha hävdat att tolken skulle ha sökt uppehållstillstånd i New Delhi, Teheran eller Islamabad har Migrationsverket efter domstolens beslut byt fot, och hänvisar till sin egen föreskrift, samma föreskrift som man bara några månader tidigare tolkat precis tvärtom.

migverket

UD i sin tur har svarat och sagt att man inte vet hur man ska göra. Ambassaden påstår att den inte har den kunskap som krävs: ”Vad gäller bedömning av afghanska dokument så ser vi väldigt få sådana och har inte heller där någon erfarenhetsbank att luta oss mot”. Svenska ambassaden i Afghanistan kan inte läsa afghanska dokument.

ud

Om detta generande faktum avseende UD har vi redan skrivit i en debattartikel i Aftonbladet. Men nu kan vi även visa hur förvirrat Migrationsverket agerat i det att man svängt 180 grader avseende hur man ska tolka sin egen föreskrift.

Men hur kan det vara så här? Vad handlar egentligen förvirringen om? Varför kan inte ambassaden i Kabul hantera ansökningar om uppehållstillstånd inlämnade av afghaner som bor i Afghanistan? Varför vill man att de ska åka till Indien eller något annat land?

Tyvärr vet vi inte, men någonstans har någon bestämt att ambassaden i Kabul inte ska handlägga migrationsärenden som rör afghaner. Den cyniske skulle säga att det är för att försvåra för de afghaner som vill söka uppehållstillstånd i Sverige att göra det. Vi talar nu inte om asyl, utan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. Det blir ju avsevärt färre ansökningar om de sökande måste åka till Indien för att kunna lämna sin sin ansökan.

Men sen råkar det finnas inskrivet i just samma myndighetsföreskrift en undantagsregel.

föreskrift

Rörigt? Ja, visst är det. Det tycker även vi som arbetat med frågan i flera år. Läget är nu så förvirrat att myndigheterna skyller på varandra. Det är uppenbart att det bara är regeringen som kan reda ut saken. Tre myndigheter har varit och petat i ärendet men ingen vill ta helhetsansvaret. I sådant läge måste regeringen ingripa. Det är just regeringens uppgift att samordna ärenden som har med flera myndigheter att göra.

PS. Vad frågan handlar om nu är alltså tolkarnas rätt att söka uppehållstillstånd i enlighet med den dom som kom 7 mars i år. Denna dom säger att tolkarna har rätt att söka permanent uppehållstillstånd med hänvsning till ”särskild anknytning till Sverige” och Europakonventionen. Tolkarna söker inte asyl. Asyl kan bara sökas i Sverige. De söker uppehållstillstånd och det kan sökas på en ambassad.