Ny interpellation som svar på ambassadens ovilja att hjälpa tolkarna – Problemkalendern #13

Det finns ett enkelt sätt att lösa tolkfrågan och det är att låta tolkarna söka uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul. Men den svenska ambassaden vill inte ta emot tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd. Ambassaden menar att de inte har kompetens att läsa afghanska handlingar, vilket kan tyckas märkligt för en ambassad i Afghanistan.

Det är vad ambassaden (läs Utrikesdepartementet) har uppgett som skäl till Migrationsverket som vill att ambassaden ska ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Kampanjledningen har kunnat visa hur myndigheterna har bollat frågan till varandra eftersom varken Utrikesdepartementet eller Migrationsverket vill ansvara för tolkarnas rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Migrationsverket och Utrikesdepartementet har därför hamnat i luven på varandra.

I dagsläget söker båda myndigheterna med ljus och lykta efter politisk vägledning eftersom de inte vet hur de ska handlägga ärendena. Det är också varför vi från kampanjledningens sida hela tiden har sagt att regeringen behöver instruerar sina underlydande myndigheter i frågan.

I samband med Migrationsdomstolens laga kraft vunna dom från i mars i år blev det klart att tolkarna kan ansöka om uppehållstillstånd. Ett flertal tolkar genomförde därför en riskfylld resa genom Afghanistan för att ta sig till Kabul och den svenska ambassaden. Med sig hade de anställningskontrakt och rekommendationsbrev som intygade att de hade tjänstgjort med den svenska försvarsmakten, underlag som hade kostat dem livet i fall de blivit stoppade av det regeringsfientliga motståndet. Men när de väl kom fram släpptes de inte in. Ambassaden vägrade helt enkelt att emot dem. Detta trots att Migrationsverket instruerat ambassaden att ta emot ansökningar. Detta trots en laga kraft vunnen dom i Migrationsdomstolen som säger att tolkarna kan ansöka om uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul.

Utrikesdepartementets agerande strider mot svensk lagstiftning och Migrationsverkets föreskrifter. Riksdagsledamoten Maria Weimer (L) har därför interpellerat utrikesminister Margot Wallström (S) för att ta reda på om Wallström har för avsikt att vidta några åtgärder mot ambassaden i Kabul.

Weimer skriver:

” Det är uppenbart att lagen inte följs av tjänstemän på Utrikesdepartementet. Det framgår av Migrationsverkets föreskrift att ambassaden i Kabul är rätt instans för tolkarna att vända sig till. Därtill finns det anledning att påpeka att en svensk förvaltningsmyndighet inte har rätt att neka en enskild att lämna en handling till myndigheten.”

Interpellationen ska besvaras den 19 december. Vi hoppas att regeringen nu tar tillfället i akt att lösa tolkfrågan genom att instruera ambassaden i Kabul att följa svensk lagstiftning och ta emot tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd.

En reaktion på “Ny interpellation som svar på ambassadens ovilja att hjälpa tolkarna – Problemkalendern #13”

Kommentarer inaktiverade.