Namnlista överlämnad till Försvarsmakten

Vi som står bakom kampanjen ”Tolkarna” vill meddela följande:

I och med att regeringen informerat om att svenska myndigheter ska identifiera vilka lokalanställda som kan vara i behov av svenskt skydd, nu när talibanerna tagit över regeringsmakten i Afghanistan, har vi lämnat över en lista med namn som vi har kontakt med till Försvarsmakten.

Vi har under de senaste åren haft kontakt med en grupp om tjugotalet lokalanställda tolkar som tjänstgjort tillsammans med svenska styrkor under åren 2002-2013.

Av förklarliga skäl är det nu fler lokalanställda även i andra yrkeskategorier som hört av sig, och vi överlämnar såklart även namnen på dem till myndigheterna.

Listan omfattar 93 namn exklusive familjemedlemmar.

Kampanjen ”Tolkarna” har haft som mål att svenska myndigheter ska pröva lokalanställda tolkars skyddsskäl i enlighet med gällande svensk rätt.

Vi är tacksamma för det stöd som allmänheten har visat. Vi vill också rikta ett särskilt tack till de enskilda jurister, veteraner och privatpersoner som engagerat sig. Ett varmt tack riktas även till Sveriges Veteranförbund.

Nu återstår en riskfylld evakuering. Vi förlitar oss på att de svenska myndigheterna kommer att klara denna uppgift.

För mer information:

Callis Amid, 073-685 56 64

Stefan Olsson, 073-995 72 00