Myndigheterna vill inte erkänna tolkarnas juridiska ombud – Problemkalendern #19

Att bo i Afghanistan och ha trilskande svenska myndigheter mot sig är inte lätt. Inte blir det lättare när myndigheterna dessutom gör sitt bästa för att blockera deras svenska advokaters rätt att företräda dem.

Från kampanjledningens sida inser vi att det kan vara svårt att tro att svenska myndigheter kan bete sig så här illa. Men det sjuka är att det finns offentliga dokument som visar allt. Det pågår en utredning av JO och hon har bett advokaterna att komma in med ytterligare upplysningar. Inlagan kan läsas här. Den handlar till stor del om huruvida det alls finns ett ärende för advokaterna att driva.

Ja, ni läste rätt. Advokaterna driver visserligen sitt ärende med full kraft mot staten och har vunnit mot Migrationsverket i Migrationsdomstolen. Men den andra inblandade myndigheten, Försvarsmakten, menar ändå att det inte finns något ärende. Hur kan det vara möjligt?

Ingenting i denna fars hade behövt hända om inte den förra regeringen hade skapat den ”särskilda ordningen”. Den ”särskilda ordningen” gick ut på att Försvarsmakten skulle gå igenom sina listor över lokalanställda och välja ut vilka som skulle få skydd. Dessa skulle sedan slussas till Sverige genom UNHCR som kvotflyktingar.

För att veta vilka man skulle välja gjorde Försvarsmakten ”säkerhetsscreeningar”. Man intervjuade tolkarna och frågade om de ville söka skydd i Sverige. Därefter fattade myndigheten beslut om att några skulle få hjälp medan andra inte skulle få det.

Det är det här beslutet som ett antal tolkar genom sina advokater har ifrågasatt. Men det här som myndigheterna plötsligt vänder ut och in på sig själva för att inte vilja erkänna att man har fattat ett beslut.

Så här gick det till när Försvarsmakten skulle intervjua en av tolkarna efter att advokaterna kommit in i bilden:

falskinfo

(Hela dokumentet finns här.)

”Under det kompletterande samtalet uttryckte NN ingen vilja att söka asyl i Sverige”. Är det en konstig reaktion när ”samtalsledaren”, en svensk myndighetsföreträdare först avråder tolken ifråga från att signera den fullmakt som ger honom juridisk representation i Sverige samt dessutom felaktigt påstår att han som flykting aldrig mer får återvända till sitt hemland?

I det läget krävs det både mod och kunskap om hur Sverige fungerar för att våga säga emot. ”Samtalsledaren” är vägen till säkerhet i Sverige. Det är klart som korvspad att tolken inte vill göra honom arg.

Tolkarnas advokater har med rätta protesterat mot detta och hävdat att ”säkerhetsscreeningen” inte håller måttet ur rättsäkerhetssynpunkt. Men har haft svårt att få Försvarsmakten och Migrationsverket att erkänna dem som tolkarnas rätta företrädare. Så här skrev Försvarsmaktens chefsjurist när advokaterna tog kontakt med dem 2013. Bilderna kommer från kompletterande JO-anmälan:

fmskrivertilladv

Advokaterna svarade att de kan visa upp fullmakter för sina klienter.

advokaternassvar advokaternassvar

Trots detta har advokaterna haft svåra problem med att få ”partsinsyn” i handläggningen. Myndigheterna har nämligen hävdat att det inte föreligger något egentligt ”förvaltningsärende”.

Eftersom ingen tolk kan ansöka om att få komma med i den ”särskilda ordningen” finns det inget ärende. ”Särskilda ordningen” har initierats av myndigheterna själva och om man inte har fått komma med i den betyder inte det att man skulle ha fått avslag på sin ansökan. Man har bara inte blivit tillfrågad. Alltså finns det inget ärende.

Tyvärr har kammarrätten gått på Försvarsmaktens linje och givit myndigheten rätt när den vägrat advokaterna partsinsyn för sina klienter. Men har rätten tänkt rätt? Knappast. För det finns öppet angivet av Försvarsmakten att den har genomfört ”säkerhetsscreeningar” med tolkar som den sedan inte har valt att ta med i den ”särskilda ordningen”. Myndigheten har därmed använt sin makt gentemot enskilda individer. Därför finns det bevisligen ett ärende. Allt annat är bara löjligt att påstå. Och i och med att det finns ett förvaltningsrättsligt ärende ska tolkarna som parter – i det här fallet deras juridiska ombud – ha rätt att ta del av all information, även den som är hemligstämplad.