Justitieministern vill inte ta emot besök

Med Migrationsdomstolens dom har tolkfrågan hamnat i ett nytt läge. Det finns nu en lagakraftvunnen dom som ger tolkarna rätt att söka uppehållstillstånd på ambassaden i Kabul. De behöver inte åka till Sverige för att söka asyl.

Från kampanjens sida har vi redan tidigare hört av oss till justitieminister Morgan Johansson för att ge honom saklig information om läget när det gäller tolkarna. Vi finner det angeläget att vi får tala direkt med ministern. Det är uppenbart att myndigheterna inte har gjort sitt yttersta för att lösa frågan. Vi menar därför att inget mindre än ett direkt samtal mellan oss som driver tolkfrågan och ansvarigt statsråd kan accepteras. Alltför många tjänstemän på såväl regeringsnivå som myndighetsnivå har gjort sitt bästa för att obstruera rättvisan.

Vi skrev därför ett brev till ministern och bad om företräde. Hans assistent har emellertid meddelat att han inte vill träffas, vilket vi beklagar.

wessman

Vi har därför upprepat vår begäran om att få möta justitiministern direkt.

svartillwessman

Att tolkfrågan har kört fast juridiskt på myndighetsnivå är uppenbart. Myndigheterna kommer inte själva att reda ut sina problem utan det krävs ett ingripande från den överordnade instansen – regeringen. Socialdemokraterna var det parti som i oppositionsställning var mest klarsynt i tolkfrågan och det är inte heller den nuvarande regeringen som har skapat den rättsliga röra som nu råder. Förutsättningarna för justitieminister Morgan Johansson att ställa tillrätta det som har blivit fel är mycket goda.