Inga beslut förklaras – Problemkalendern #5

Det är en grundläggande princip i en rättsstat att myndigheterna motiverar sina beslut. Det regleras av förvaltningslagen 20 §.

Det finns undantag som handlar om rikets säkerhet eller om det råder brådska med beslutet, men då ska också omständigheterna för detta anges, och man måste också ange att man i så fall använder sig av en undantagsregel.

Det en myndighet inte kan göra är att bara strunta i att berätta varför ett beslut fattats som rör ”myndighetsutövning mot enskild”.

Ändå är det just var Försvarsmakten har gjort när det gäller de afghanska tolkarna. På order av regeringen skapades den ”särskilda ordningen”, även kallat ad hoc-förfarandet. Försvarsmakten bestämde att vissa tolkar skulle få hjälp, men inte alla.

Hittills har Försvarsmakten vägrat tala om för de tolkar som inte fick komma med i den ”särskilda ordningen” varför. Tolkarnas advokater har begärt att skälen ska redovisas, men Försvarsmakten vägrar berätta.

beslutmotiverasinte
Ur advokaternas JO-anmälan.

Att en myndighet vägrar berätta varför den har fattat ett visst beslut som handlar om maktutövning mot enskild är sensationellt. Det händer nästan aldrig i det välordnade Sverige att en myndighet inte redovisar skälen för sina beslut. Ärendet är JO-anmält och det vore märkligt om JO inte kom fram till något annat än att Försvarsmaktens åsidosatt grundläggande principer för rättssäkerhet.

En reaktion på “Inga beslut förklaras – Problemkalendern #5”

Kommentarer inaktiverade.