Hälften av tolkarna är fortfarande kvar i Afghanistan – Problemkalendern #24

Idag är det julafton och vi publicerar det sista inlägget i vår julkalender – Problemkalendern. Vi bestämde oss för att köra en repris på förra årets framgångsrika kampanj eftersom problemet med de afghanska tolkarna fortfarande inte är löst. Fyra år har gått sedan frågan aktualiserades. Ändå står Sverige kvar vid ruta ett och kommer ingenstans.

Sverige deltog i ISAF under åren 2002 till 2014. Under den tiden kom ett 40-tolkar att tjänstgöra med den svenska försvarsmakten. När det var dags att åka hem var det ingen som hade tänkt på att tolkarna kunde hamna i en farlig situation på grund av sitt arbete för Sverige. Efter politiska påtryckningar kom myndigheterna att hjälpa hälften av dem, de tolkar som tjänstgjorde 2013 och 2014. Den andra hälften brydde man sig inte om.

Kvar i Afghanistan, eller i exil, finns därför idag ett 20-tal tolkar som kan visa att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och som fruktar att de ska dödas av talibanerna. Vår kampanj handlar om att dessa ska få chansen att söka skydd i Sverige. Lagen ger dem rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Vi vet inte vilka av dem som har rätt till skydd. Vi säger endast att rättvisan kräver att de ska få sin sak prövad av de svenska myndigheterna.

Årets kampanj har fokuserat på den dom som Migrationsdomstolen avkunnade 7 mars i år. Där fastställs att tolkarna har rätt till permanent uppehållstillstånd med hänvisning till Europakonventionen och utlänningslagen 5 kap. 3 a § tredje stycket.

Domen gör att tolkarna har rätt att ansöka om uppehållstillstånd direkt på ambassaden i Kabul, men myndigheterna har med en åsnas envishet vägrat erkänna att tolkarna har denna rätt.

Kampanjen har haft effekt. Riksdagsledamoten Maria Weimer (L) har lämnat in en interpellation där hon frågar utrikesminister Margot Wallström (S) varför UD inte tar emot tolkarnas ansökningar. Niclas Malmberg (MP), riksdagsledamot, har i sin tur också valt att anmäla förre migrationsministern Tobias Billström (M) till KU för att vi ska få en granskning av regeringskansliets inblandning i frågan.

Själva har vi lämnat in två JO-anmälningar. Den ena handlar om Migrationsverkets försök att stoppa domen i Migrationsdomstolen. Den andra handlar om UD:s vägran att ta emot inkomna handlingar till myndigheten. Ett antal tolkar tog sig till svenska ambassaden i Kabul men där fick de inte lämna papprena ifrån sig. Båda dessa saker måste granskas av en oberoende part.

Vad händer härnäst? Frågan om de afghanska tolkarna kommer inte att försvinna förrän regeringen tar sig ann den. Glädjande är därför att 2017 blir ett år då regeringen och förvaltningarna granskas. Kampanjen för rättvisa för tolkarna klingar inte av utan fortsätter med nya tag.

Som vi har nämnt gång efter annan behövs ingen ny lagstiftning för att ge varje tolk som menar att han har rätt till skydd en ärlig chans att få sin sak prövad. Lagparagraferna är redan på plats och Migrationsdomstolen har visat hur de ska tolkas. Allt som behövs är en order från regeringen om att Utrikesdepartementet ska ta emot ansökningar om uppehållstillstånd på ambassaden i Kabul. Hela regelverket är redan på plats. Det är bara att trycka på knappen.

Vi har med årets kalender också valt att presentera några av de tolkar som det handlar om. Vi vill därför tacka Tawfiq, Naqeebullah, Nasrin, Javed, Zekrullah, AA, Bashir, Abdul och Sayed för att de träder fram och berättar sina historier.

Slutligen vill vi också tacka våra gästskribenter: Amanda Wollstad, Henrik Hall och David Bergman.

Kampanjledningen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!