Frågor som justitieministern måste kunna svara på i interpellationsdebatten

Imorgon, 14 juni, på eftermiddagen svarar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på Allan Widmans (L) interpellation om de afghanska tolkar som fortfarande inte fått någon hjälp av de svenska myndigheterna.

Allan Widman har frågat:

Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredda att vidta för att de tolkar som varit anställda vid Sveriges internationella insatser ges möjlighet att få sina asylansökningar prövade vid svensk beskickning utomlands?

Vad bör ministerns svar innehålla? Här är de följdfrågor som Morgan Johansson måste kunna svara på.

1. Enligt uppgifter från Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns det alltjämt ett 20-tal tolkar som har tjänstgjort för svenska försvarsmakten, men som fortfarande inte har kontaktats av de svenska myndigheterna trots upprepade besked om att problemet skulle vara löst. Vad avser regeringen att göra för att hjälpa de kvarvarande tolkarna?

2. Den 7 mars i år gav Migrationsdomstolen tre tolkar permanent uppehållstillstånd med hänvisning till Europakonventionen och att de hade ”särskild anknytning” till Sverige. Domen gör att tolkarna inte måste söka asyl i Sverige, utan kan vända sig till svenska ambassaden i Kabul. Ambassaden har dock inte velat behandla ansökningarna. Vad avser regeringen göra för att säkerställa att myndigheterna tar emot och behandlar de ansökningar om uppehållstillstånd som kommer in?

3. Dagens Nyheter publicerade i helgen en artikel om att Migrationsverket försökt stoppa den dom som kom den 7 mars i år med hänvisning till att det kan finnas säkerhetsproblem rörande några av tolkarna. Migrationsverket agerade utanför ramen för den vanliga rättsprocessen, vilket måste sägas vara mycket anmärkningsvärt. Anser ministern att Migrationsverkets hantering av tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd är godtagbar ur rättssäkerhetssynpunkt?

4. Hur många av de kvarvarande tolkarna är det som myndigheterna anser vara en säkerhetsrisk? Rör det sig om några få eller hela den grupp på omkring 20 personer det handlar om?

En reaktion på “Frågor som justitieministern måste kunna svara på i interpellationsdebatten”

  1. Pingback: Cıvata

Kommentarer inaktiverade.