Försvarsministern kommenterar tolkfrågan på Folk & Försvar

Under gårdagens Folk och Försvar, kommenterade försvarsminister Peter Hultqvist hanteringen av de afghanska tolkarna efter att frågan ställts av publiken.

I klippet (35:30 – 36:58) uppger försvarsministern att Sverige har ”tagit emot en ansenlig del tolkar” men nämner inte att Sverige har lämnat en lika ansenlig del kvar i ett allt osäkrare Afghanistan. 21 tolkar har fått komma till Sverige via den lösning svenska staten och berörda myndigheter (Försvarsmakten och Migrationsverket) skapade, den så kallade ”särskilda ordningen”, som innebar att vissa tolkar fick komma till Sverige som kvotflyktingar inom ramen för UNHCR:s vidarebosättningsprogram.

Kampanjledningen vill ta tillfället i akt att påminna försvarsministern att det är samma ”särskilda ordning” som har lämnat ett tjugotal tolkar kvar i Afghanistan på oklara grunder och att det är samma ”särskilda ordning” som har JO-anmälts eftersom den ansetts vara allt annat än rättssäker.

Den ”särskilda ordningen” är således inte en bra lösning och bör avskaffas med omedelbar verkan. Lösningen har frihetsberövat tolkar och skapat stort lidande hos tidigare kollegor till svensk myndighetspersonal och har vid inte mindre än tre tillfällen sagts ha löst tolkfrågan, ett tjugotal efterlämnade tolkar till trots.

Kampanjledningen har vid flertalet tillfällen tydliggjort hur frågan kan lösas med gällande lagstiftning. Det som behövs nu är – tvärtemot vad försvarsministern säger – att justitiedepartementet och försvarsdepartementet vägleder myndigheterna, inte betraktar ärendet från läktarplats.

Försvarsmakten och Migrationsverket klarar inte av att lösa frågan tillsammans eller på egen hand. Tvärtom, har vi här på hemsidan visat hur myndigheterna motarbetar varandra. Försvarsmakten anser att det var felaktigt att skicka tolkarna på riskfyllda resor till ett land utanför Afghanistan för att få sina ärenden prövade. Men Migrationsverket fortsätter med denna uppmaning för att i nästa steg instruera tjänstemän på svenska utlandsmyndigheter att inte fråga om tolkarnas skyddsskäl, anledningen till varför tolkarna företar dessa riskfyllda resor till att börja med.

Försvarsministern säger att Sverige har bistått tolkarna ”sen kan vi diskutera vad som är tillräckligt i sammanhanget”. Tolkarna är kollegor till svensk myndighetspersonal och har varit helt avgörande för den svenska försvarsmakten i Afghanistan. Utan dem hade Försvarsmakten inte kunnat göra sitt jobb.

Det minsta man kan begära är att de efterlämnade tolkarna åtminstone får sitt ärende prövat enligt svensk rätt.

Försvarsmakten uppger i samtal med JO och till DN att bara tolkar som har avslutat sin tjänstgöring vid årsskiftet 2013/2014 har fått ingå i den ”särskilda ordningen”. Något kampanjledningen har kunnat vederlägga då tolkar kom till Sverige redan under 2013 enligt Migrationsverket.

Migrationsverket har i sin tur valt att gå emot Migrationsdomstolens dom som i praktiken innebär att tolkarna kan söka asyl i Sverige via Afghanistan med anledning av Europakonventionen, en svensk lag sedan 1995 som stadgar att tolkarnas fri- och rättigheter måste säkerställas. Tolkarna har även möjlighet att söka uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul. Det framgår av Migrationsverkets egna föreskrifter men det förutsätter att Migrationsverket slutar obstruera genom att instruera tjänstemän att inte fråga om tolkarnas skyddsskäl.

Om det är någonting vi har lärt oss efter drygt tre år, är det att myndigheterna är i stort behov av politisk ledning och att de vid varje givet tillfälle i denna fråga, fortsätter att undergräva tilltron till sig själva genom slarviga och moraliskt förkastliga uttalanden.

— Uppdatering 10.00 —

Överbefälhavare Micael Bydén kommenterar i dag hanteringen av tolkarna i Sveriges Radio. I P1-morgon (08.14 in i klippet) uppger Bydén att Försvarsmakten har ”lämnat underlag för samtliga tolkar” till Migrationsverket för behandling. ”Vi har överlämnat det till ansvarig myndighet, Migrationsverket, som sedan har att hantera det” säger han.

Detta är en nyhet då Försvarsmakten nu även lämnat underlag till Migrationsverket för tolkar som myndigheten tidigare inte ansett ha haft skyddsskäl. Denna vändning i ärendet beror troligtvis på den mediala uppmärksamhet kampanjen och de juridiska ombuden har skapat, något som välkomnas av kampanjledningen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Enligt Försvarsmaktens överbefälhavare har nu underlag för samtliga tolkar som varit i den svenska försvarsmaktens tjänst lämnats till Migrationsverket för behandling. Förhoppningsvis följer Migrationsverket nu den vägledande dom i Migrationsdomstolen som uppger att tolkarna har en lagstadgad rätt till prövning.

— Uppdatering 16.00 —

Efter samtal med Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, har det nu framgått att överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén åsyftade de tolkar som redan har fått komma till Sverige, inte de tolkar som fortfarande är kvar i Afghanistan.

Vi är med andra ord tillbaka på ruta ett. ÖB:s uttalande om att Försvarsmakten har ”lämnat underlag för samtliga tolkar” rör alltså bara de tolkar som är i Sverige och som Försvarsmakten felaktigt påstår, endast berör tolkar som har avslutat sin tjänstgöring vid årsskiftet 2013/2014.

Med denna uppdatering borde behovet av politisk styrning och vägledning ha tydliggjorts med all önskvärd tydlighet.

En reaktion på “Försvarsministern kommenterar tolkfrågan på Folk & Försvar”

Kommentarer inaktiverade.