Första steget mot rättvisa för tolkarna

7 mars meddelade Migrationsdomstolen i Malmö att den beslutat att tre tolkar har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet är en viktig seger för alla som kämpat för rättvisa för tolkarna, och ett kvitto på att allt ekonomiskt stöd som inkommit till kampanjen inte har varit förgäves.

Migrationsdomstolen menar att 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen plus Europakonventionen gäller för tolkarna. De har rätt till uppehållstillstånd på grund av ”särskild anknytning till Sverige”. Beslutet är helt avgörande för frågans fortsatta hantering.

För det första betyder domen att den ”särskilda ordningen” som den förra regeringen upprättade inte längre har någon betydelse. Det som var ”lösningen” på problemet, men som vi från kampanjens sida menar är roten till det onda, har inte längre någon relevans.

Tanken med den ”särskilda ordningen” har hela tiden varit att Försvarsmakten själv ska kunna välja vilka tolkar som ska få skydd i Sverige och vilka som inte ska få det. På detta sätt fick 21 tolkar med familjer komma till Sverige som kvotflyktingar.

Men Migrationsdomstolens beslut betyder att alla tolkar som kan visa att de har arbetat för Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd på ambassaden i Kabul. De kan inte söka asyl, för det kan bara sökas i Sverige, men de kan söka uppehållstillstånd med hänvisning till 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen.

Detta betyder alltså att staten kan avskaffa den ”särskilda ordningen”. Den är från och med nu irrelevant, vilket vi ska vara tacksamma för eftersom det är den ”särskilda ordningen” som har orsakat hela det rättsliga haveriet.

För det andra avslöjar Migrationsdomstolen hur Migrationsverket inte har velat respektera en domstols utlåtande. Domstolen skräder inte orden:

Ur Migrationsdomstolens dom.
Ur Migrationsdomstolens dom.

Bakgrunden är att det finns en tidigare dom där Migrationsdomstolen skickade tillbaks ett ärende där den förklarade att Migrationsverket var skyldigt att beakta Europakonventionen och 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen.

Migrationsverket kunde emellertid inte smälta detta nederlag utan valde att ifrågasätta domstolens rätt att ge anvisningar till myndigheten. Migrationsdomstolen är inte en prejudicerande instans, menade generaldirektören. Istället för att följa anvisningarna förklarade verkets stabsjurist att tolkarnas ansökan om uppehållstillstånd inte skulle prövas med hänsyn till situationen i Afghanistan.

Närmare domstolstrots än så kan man knappast komma. Det är därför som Migrationsdomstolen så tydligt i sin dom kritiserar verket.

Från kampanjens sida finner vi det mer än bara anmärkningsvärt att en svensk myndighet på detta sätt vägrar följa anvisningar från en domstol. Vi förutsätter att detta får politiska återverkningar.

Till sist vill vi också uppmärksamma en nyhet som kom samma dag som domen. Försvarsmakten har till sist erkänt att den inte genomfört en säkerhetsgranskning av alla tolkar som har tjänstgjort för Sverige. Erkännandet satt långt inne och vi har från kampanjens sida gång på gång visat att Försvarsmaktens gått ut med felaktiga uppgifter. Nu har myndigheten erkänt att inte alla tolkar har erbjudits hjälp.

Källa: SR Ekot.
Källa: SR Ekot.

Försvarsmakten påstår nu att den inte ens vet hur många tolkar som har tjänstgjort för Sverige. Hur kan en svensk myndighet inte veta vilka man har haft anställda? Återigen vittnar detta om att den ”särskilda ordningen” saknar all form av rättssäkerhet.

2 reaktioner på ”Första steget mot rättvisa för tolkarna”

Kommentarer inaktiverade.