Dubbla måttstockarnas land – Problemkalendern #6

”I en hemlig operation smugglade Carl Bildt ut en dödsdömd student ur Afghanistan.” Så börjar ingressen till en artikel i Expressen där Carl Bildt berättar hur han, Sveriges dåvarande utrikesminister, smugglade en dödsdömd student, tillika journalist ut ur Afghanistan i det svenska regeringsplanet 2009.

Screen Shot 2015-12-06 at 13.46.28

Nyheten som först publicerades i norska Dagbladet,  gav upphov till rubriker i svensk media men nämndes dessvärre inte i dess rätta kontext.

  • Varför kan en dödsdömd journalist flygas ut ur landet men inte lokaltolkar som arbetat tillsammans med den svenska försvarsmakten i Afghanistan?
  • Hur kommer det sig att alliansregeringens migrationsminister ansåg att lokaltolkar inte skulle erbjudas en gräddfil medan samma regerings utrikesminister erbjöd den afghanska journalisten just en sådan?
  • Kan Utrikesdepartementet förklara inom vilket lagrum beslutet togs att, utan den afghanska regeringens kännedom, smuggla ut en afghansk medborgare i ett svenskt regeringsplan?

Nyheten om den dödsdömde journalisten beskriver hur dubbla måttstockar har tillämpats av den förra regeringen. Lokaltolkar som var i behov av skydd skulle inte särbehandlas från andra asylsökande. Vansinnet i att jämföra en asylsökande från krigets Syrien med en lokaltolk vars hotbild skapats enkom på grund av tjänstgöring med Försvarsmaken, gav till slut upphov till en ”särskild ordning” som alliansregeringen menade var lösningen på problemet.

Emellertid har det visat sig att den svenska statens uttalanden varit felaktiga. Fortfarande finns det ett 20-tal tolkar i behov av skydd som alla har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och som inte vet varför de lämnats kvar.

Samtidigt har alltså en tidigare svensk utrikesminister smugglat en afghansk journalist ut ur Afghanistan medan tolkarna fått rätta sig efter ett sekretessbelagt förfarande som har JO-anmälts och lämnat ett 20-tal tolkar i händerna på självutnämnda skarprättare.

Det finns en vägledande dom från förra året som tydliggör att lokaltolkarnas fri- och rättigheter måste säkerställas. Frågan fordrar inga lagändringar, tolkarna kan undsättas inom befintligt lagrum.

Det är hög tid för nuvarande regering att städa upp i den rättsliga röra som den föregående regeringen skapade. Lös problemet.

Har en dödsdömd journalist större människovärde än 20-talet efterlämnade lokaltolkar?