DN skriver om hotbilden mot tolkarna – Problemkalendern #22

I dag skriver DN på nyhetsplats om lokaltolkarna i Afghanistan och om den kampanj Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har lanserat för att finansiera tolkarnas advokatkostnader.

Screen Shot 2015-12-22 at 08.23.47

I reportaget framkommer uppgifter om ett möte mellan Tone Tingsgård, ansvarig utredare för Sveriges civila och militära bidrag i Afghanistan, och åtta tolkar som samtliga har arbetat med den svenska försvarsmakten. Tolkarna har överlämnat ett signerat brev där de redogör för den hotbild som har skapats mot dem enkom på grund av tjänstgöring i den svenska försvarsmakten. I samma reportage berättar DN även om en tolk som har utsatts för ett mordförsök och som har arbetat för Försvarsmakten i Afghanistan.

Det är kampanjledningen som har försett DN med brevet och fullständig polisrapport avseende mordförsöket på den tolk som har arbetat med den svenska försvarsmakten.

Med anledning av artikeln i DN vill kampanjledningen tydliggöra allvaret i frågan och ge konkreta förslag på hur tolkärendet bör skötas framgent.

Afghanistan är ett farligt land där säkerheten fortsätter att försämras. Så sent som igår dödades sex Nato-soldater i ett självmordsattentat norr om Kabul. Landets regeringsstyrkor har svårigheter att behålla kontrollen över provinsen Helmand, där talibanerna har ett starkt fäste. Situationen för lokaltolkar som har arbetat med västmaktens militära styrkor kommer därför fortsatt att försämras. Många lokaltolkar har mördats för att de har arbetat med andra länders militära styrkor. Det mordförsök DN skriver om i dag visar med all önskvärd tydlighet att det bara är en tidsfråga innan tolkar mördas för att de bistått den svenska staten.

Kampanjledningen föreslår därför följande:

  • Alla tolkar ska ha rätt till en rättssäker prövning.
  • Avskaffa den rättsosäkra ”särskilda ordningen” och säkerställ att den inte används på nytt.
  • Tolkarna kan bistås inom nu gällande lagstiftning, inga lagar behöver ändras för att lösa problemet. Utlänningslagens paragraf om ’särskild anknytning till Sverige’ och Europakonventionen är två exempel på befintligt lagstöd som kan tillämpas.
  • Framgent är det nödvändigt att staten skapar en rättssäker process där lokaltolkar i behov av skydd kan erbjudas just detta. Så länge Sverige avser stävja mänskligt lidande utomlands så kommer lokaltolkar riskera att fara illa på grund av samröre med Sverige. Om inte en rättssäker hantering kommer på plats riskerar lokaltolkar i Mali att utsättas för liknande risker som tolkarna i Afghanistan.

DN skriver i dag om ett möte mellan regeringens utredare och åtta tolkar i behov av skydd. Tolkarna har ingen aning om varför de lämnats kvar medan andra har erbjudits skydd i Sverige. I samband med mötet har tolkarna även överlämnat ett signerat brev där det tydligt beskriver att de är utsatta och i behov av skydd. Samtidigt har Sverige nåtts av uppgifter om en lokaltolk i svensk tjänst som har varit sekunder ifrån en säker död. Tolken som utsattes för mordförsöket har likt ett 20-tal andra tolkar sökt skydd i Sverige men lämnats kvar i Afghanistan.

Vänta inte på att tolkar dödas innan åtgärder vidtas. Dagens artikel i DN visar att tolken varit mycket nära en säker död. Många andra länders tolkar har dödats. Låt inte Sverige bli ytterligare ett land i statistiken över den skam som är att lämna kollegor till svensk myndighetspersonal i händerna på självutnämnda skarprättare.