Det här är Tawfiq, en av tolkarna som Sverige inte vill skydda – Problemkalendern #4

Hittills har vi från kampanjledningens sida varit försiktiga med att avslöja tolkarnas identiteter av säkerhetsskäl. Men i flera fall är de redan kända och utpekade som kollaboratörer av talibanerna. Vi har därför bett några av dem att träda fram och berätta om sin situation. Först ut är Tawfiq.

11241616_10204754233035422_8938631539190714277_n

Kan du säga någonting om dig själv? Hur gammal är du? Har du familj? Var bor du?

Mitt namn är Tawfiq Bashardost. Jag är 28 år och nyligen förlovad, och min familj bor i Balkh (Mazar-e-Sharif). På senare tid har jag varit tvungen att flytta till Kabul på grund av den dåliga säkerhetssituationen i Mazar-e-Sharif.

När arbetade du för den svenska försvarsmakten? Vad gjorde du för försvarsmakten?

Jag arbetade med den svenska försvarsmakten från 2006 till 2015.* Den siste svenske officeren jag arbetade med var överstelöjtnant NN som var 209th Corps G3 adviser (operativa avdelningen). Därutöver har jag arbetat med flera enheter ur den svenska försvarsmakten i olika områden i norra Afghanistan.

Vad arbetar du med nu?

På grund av säkerhetssituationen var jag tvungen att flytta från Mazar-e-Sharif till Kabul. Jag var tyvärr tvungen att säga upp mig från min tjänst hos den svenska försvarsmakten på grund av att mitt liv är hotat. Jag kunde inte fortsätta att arbeta i norra Afghanistan.

Kabul är förhållandevis säkert i jämförelse med Mazar-e-Sharif, men jag får ändå motta hot på grund av mitt tidigare arbete med den svenska försvarsmakten.

Hur är situationen i Afghanistan just nu? Hur är situationen för dig och din familj?

Situationen i Afghanistan är katastrofal. För bara två dagar sedan, 31 maj 2016, stoppades tre bussar på väg från Baghlan till Kunduz av talibanerna. Omkring 150 passagerare – män, kvinnor och barn – kidnappades. Knappt 20 av dem mördades brutalt av terroristerna (talibanerna). Igår kidnappades ytterligare 17 passagerare i Sarepul-provinsen vars öde är okänt.

Talibanerna hävdar att de har access till inrikesministeriets biometriska system. Notera: Detta system skapades av Nato och är av samma typ som Nato använder för sina lokalanställda.

Har du någonsin tagit emot hot från motståndsmän på grund av ditt arbete för den svenska försvarsmakten? Tror du att motståndsmännen kommer att försöka mörda dig om de ges chansen?

Ja, jag har verkligen tagit emot hot från talibanerna och jag kan bevisa mitt påstående. Bilagan som följer med detta mail (svaret lämnades med e-mail, red. anm.) visar att jag kommer att mördas brutalt av talibanerna på grund av min koppling till den svenska försvarsmakten.**

Skulle det vara möjligt för dig att flytta till ett annat ställe i Afghanistan och vara säker där?

Hela Afghanistan är farligt. Nyligen varnade amerikanska ambassaden sin medborgare och uppmanade dem att vara extra försiktiga. Säkerhetssituationen i Afghanistan förvärras dag för dag. Talibanernas erövringar av större städer har gjort dem dristade att våga slå till var som helst i Afghanistan, var och när de själva vill. I denna typ av säkerhetsmiljö är det omöjligt för mig att vara trygg någonstans i Afghanistan.

Har du tagit emot någon hjälp av de svenska myndigheterna?

Nej.

Har du kontaktat svenska ambassaden i Kabul för att ansöka om permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Jag har tagit kontakt med den svenska ambassaden i Kabul flera gånger men de har vägrat att ta sig an mitt problem.

Är det din önskan att få komma till Sverige?

För min egen säkerhets skull vill jag gärna bo i Sverige där jag kan sova utan att vara rädd och leva ett normalt liv som varje människa förtjänar att göra.

Vad skulle du vilja arbeta med om du kommer till Sverige? Vad har du för utbildning? Vad har du arbetat med i Afghanistan?

Jag har en examen i IT (informationsteknologi) och en kandidat i företagsekonomi. Jag talar dari, pashtu, engelska, uzbekiska och hindi. Jag är ung och planerar att fortsätta med att till min törst efter utbildning och bli en framgångsrik och nyttig medborgare i Sverige.

________________

* ISAF, International Security Assitance Force, avslutades 2014 men det finns fortfarande internationalla trupper kvar i landet till stöd för regeringen och de afghanska säkerhetsstyrkorna. Denna insats går under namnet RSM, Resolute Mission Support. Sverige deltar här med ca 23 personer. Det är i denna del som Tawfiq har arbetat för den svenska försvarsmakten efter 2014.

** Kampanjledning har tagit del av det intyg som Tawfiq har fått av svenska försvarsmakten, utfärdat i februari 2015. Här gör Försvarsmakten bedömningen att misshandel och hot som Tawfiq råkat ut för är reella och kan styrkas av afghanska polisen.

En reaktion på “Det här är Tawfiq, en av tolkarna som Sverige inte vill skydda – Problemkalendern #4”

Kommentarer inaktiverade.