Därför behöver tolkarna advokathjälp – Problemkalendern #20

Det är inte lätt att sitta i Afghanistan och försöka få rätt mot ett Migrationsverk som har bestämt sig för att till varje pris neka tolkarna uppehållstillstånd i Sverige. Här är ett trist exempel på hur det kan gå.

Tolken Amanullah har under flera år arbetat för svenska och finländska styrkor. Han har sparat alla sina anställningskontrakt. Bevisläget är gott. Han fick givetvis avslag hos Migrationsverket eftersom han försökte söka asyl trots att han var i Afghanistan. Tyvärr gick det sedan inte heller bra i Migrationsdomstolen.

amanullah

Domstolen konstaterar att det teoretiskt sett skulle vara möjligt att ge Amanullah uppehållstillstånd med hänsyn Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen, men skriver att han bara arbetat för Sverige i ett par månader 2007. Någon särskild anknytning till Sverige skulle det därför inte finnas.

Vad kan ha gått fel i processen? Det är svårt att veta eftersom vi inte har haft tillgång till den korrespondens Amanullah rimligen bör ha haft med Migrationsverket. Men enligt honom ska han ha skickat kopior på alla sina anställningskontrakt.

Att han under flera år har arbetat för Sverige råder det dock inget tvivel om. Han har även goda vitsord från svenska och finländska officerare. Han har inte mindre sju olika anställningskontrakt att visa upp.

kontrakt1kontrakt2kontrakt3kontrakt4kontrakt5kontrakt6kontrakt7

Amanullah överklagade domen men gjorde det försent och ärendet avvisades därför.

Kan man säga att Amanullah får skylla sig själv? Varför drev han inte sitt fall hårdare? Varför överklagade han inte i tid?

Nej, det är orimligt att begära att en afghan ska känna till hur det svenska rättsväsendet fungerar. Den dom som han ville överklagade hade delgivits honom på svenska. Då är det inte lätt att sätta sig in vad som gäller.

Återigen, hela denna fars hade kunnat undvikas om staten hade respekterat grundläggande principer för rättsäkerhet och accepterat Migrationsdomstolens avgörande från oktober 2014 som vägledande, den dom där rätten konstaterar att Sverige har ett juridiskt ansvar för tolkarna trots att de befinner sig i Afghanistan. Tolkarna hade då fått en rättvis prövning för länge sedan.