Är det bråk om dåliga arbetsförhållanden som förklarar? – Problemkalendern #18

Ett av de största problemen med den ”särskilda ordning” som den förra regeringen skapade för att hjälpa tolkarna är att Försvarsmakten har hemlighållit skälen för varför vissa fick komma till Sverige men inte andra. Vi från kampanjens sida vet inget, tolkarna vet inget och inte heller deras advokater.

Såvitt vi vet är det bara Försvarsmakten själv som vet varför vissa tolkar valdes ut som mer skyddsvärda än andra. Vad kan då ligga bakom? Enligt några av tolkarna kan en förklaring vara att de har varit missnöjda med den leverantör som Försvarsmakten anlitat. Företaget heter Supreme och är en firma som tillhandahåller alla typer av tjänster för militära camper.

Från början anställde Försvarsmakten tolkarna direkt, men sedan kom man att anlita Supreme som leverantör av tolktjänster. Det rörde sig dock om samma tolkar.

En av tolkarna har för oss berättat att

tolk1

Hela brevet kan läsas här.

Missnöjet med Supreme tycks ha varit relaterat till att tolkarna var tvungna att byta arbetsgivare från Försvarsmakten till en privat firma med en annan inställning till sina anställda. En tolk berättar:

tolk2

Hela brevet kan läsas här.

Av enskilda vittnesmål är det svårt att skaffa sig en helhetsbild, men även tolkarnas advokater nämner förhållandet mellan Försvarsmakten och Supreme som ett möjligt skäl till varför vissa tolkar inte valdes ut att få komma till Sverige.

arbetsforhallanden

Att svenska Försvarsmakten anlitat Supreme som leverantör är givetvis ingen hemlighet, men ändå något som få i Sverige känner till. Det finns en tredje part i det här som av allt att döma har spelat en viss roll. Vi kan inte säga att vi vet hur det ligger till, men frågorna kan inte viftas bort.

Enklast vore givetvis att Försvarsmakten förklarade vad det var som gjorde att den valde ut vissa tolkar som skulle få skydd i Sverige och lät andra vara kvar i Afghanistan.