Angående avbrutna evakueringen i Kabul

Meddelande:

Vi vill tacka alla de tjänstemän i utrikesförvaltningen och Försvarsmakten som gjort sitt bästa för att evakuera lokalanställd afghansk personal. Evakueringen kom igång sent under kaotiska förhållanden. Vi är övertygade om att ni har gjort allt vad som stått i er makt.

Nu avbryts evakueringen på grund av att säkerhetsläget förvärrats. Det är ett riktigt beslut.

Tyvärr betyder detta att ett flertal lokalanställda, fler än bara tolkar, blir kvar i landet.

Vi vill påminna allmänheten om att tid har funnits att bistå alla tidigare lokalanställda tolkar som arbetat för den svenska försvarsmakten under åren 2002–2014. 

Vi gjorde problemet känt för allmänheten våren 2013. Det har således funnits gott om tid att lösa problemet. Att flertalet lokalanställda nu inte kan undsättas beror på flera års försummelser från svensk sida.

Vi förutsätter emellertid att dagens beslut inte betyder att regeringen och myndigheterna slutar att arbeta för att ge före detta lokalanställda skydd i Sverige. De lokalanställda befinner sig i en situation som idag är värre än vad den varit någonsin tidigare. 

Evakuering via flygplatsen i Kabul är inte längre möjlig, men det betyder inte att Afghanistan kommer att vara ett land med slutna gränser. Det kommer att finnas nya vägar ut ur landet. Sverige bör bistå kvarlämnade tolkar och övriga lokalanställda att komma i säkerhet.

För mer information:

Callis Amid

073-685 56 64

Stefan Olsson

073-995 72 00

www.tolkarna.se