Utrikesdepartementet riskerar en JO-anmälan – Problemkalendern #19

Den svenska ambassaden i Kabul vägrar att ta emot tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd. Flera skyddssökande tolkar har blivit nekade i dörren efter att ha genomfört en riskfylld resa genom Afghanistan.

Men får ambassaden vägra att ta emot ansökningshandlingar? Är det förenligt med svensk lagstiftning? Svaret är Nej.

Den svenska ambassaden i Kabul är en del av Utrikesdepartementet (UD). UD är både ett departement och en förvaltningsmyndighet. Som förvaltningsmyndighet har UD att rätta sig efter Förvaltningslagen (1986:223).

Och enligt Förvaltningslagens fjärde paragraf ska förvaltningsmyndigheter vara behjälpliga vid myndighetsutövning mot enskild.

Till och med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), som inte tänker göra någonting för att bistå tolkarna, har sagt att ambassaden har skyldigheter gentemot tolkarna:

”Om en person skulle vända sig till en svensk ambassad i syfte att söka asyl i Sverige är ambassaden skyldig att ta emot ansökan och sända den vidare till Migrationsverket för beslut.”

Den svenska ambassaden i Kabul har även ansetts vara rätt instans för att ta emot ansökningar. Det framgår av Migrationsverkets föreskrift (MIGRFS07/2015).

 

Migrationsverket har därför bett ambassaden att ta emot ansökningar. Men ambassaden har vägrat och sagt att den inte har kompetens att handlägga tillståndsärenden eller läsa afghanska dokument.

Utrikesdepartementet har alltså vägrat att pröva tillståndsärenden enligt Migrationsverkets föreskrift och har heller inte velat ta emot tolkarnas ansökningshandlingar, vilket strider mot hur en svensk förvaltningsmyndighet ska agera enligt Förvaltningslagen.

Det finns därför tillräckligt med underlag för att JO-anmäla Utrikesdepartementet. Myndigheten följer inte svensk lagstiftning. Det anser även riksdagsledamot Maria Weimer (L) som avslutar sin interpellation riktad till utrikesminister Margot Wallström (S) med följande mening:

”Det är uppenbart att lagen inte följs av tjänstemän på Utrikesdepartementet. Det framgår av Migrationsverkets föreskrift att ambassaden i Kabul är rätt instans för tolkarna att vända sig till.”