Ägnar sig Migrationsverket åt domstolstrots? – Problemkalendern #12

I gårdagens inlägg förklarade vi hur Migrationsdomstolen har dömt i ett avgörande fall. Domstolen konstaterade att Sverige har en lagstadgad skyldighet att skydda de tolkar man har haft ansvar för i Afghanistan.

Därmed skulle man kunna tro att Migrationsverket ödmjukt insåg sitt misstag och därför anpassade sin handläggning efter lagens krav. Så blev det inte.

Migrationsverket har efter att det förlorat i domstolen gått ut med ett dubbelt budskap. I en debattartikel i april 2015 skrev generaldirektören att man visserligen skulle följa domstolens utslag, men att domen egentligen inte var värd att ta på allvar eftersom den är omdebatterad och dessutom kom från en vanlig enkel förvaltningsdomstol, och ingen tung prejudikatinstans.

Så här yttrade han sig i SvD.

danielsson

Denna högfärd kan man ha överseende med. Att vara en dålig förlorare är mänskligt. Men att i ett senare läge ändå agera i strid med domstolens avgörande och därmed även i strid med sina egna ord är inte OK.

I torsdags publicerade tolkarnas advokater en debattartikel i Aftonbladet där de berättade att Migrationsverket fortsätter att vägra behandla tolkarnas ansökan om asyl genom att hävda att Europakonventionen inte är tillämplig.

abdebatt

Läget just nu är alltså att Migrationsdomstolen i ett fall har förklarat att Europakonventionen gäller för tolkarna och att Sverige är skyldigt att hjälpa dem. Migrationsverket tycker att domen suger, säger att man ska följa den, men gör det inte.

Vad är domstolstrots? Domstolen har beordrat Migrationsverket att behandla tolkarnas ansökan, och på så vis trotsar man inte domstolen, men vad ska man kalla det för när verket åker på spö i domstolen men vägrar följa den lagtolkning som domstolen har gjort? Vilken instans är det som i slutändan ska avgöra vad som är rätt och fel? Är det myndigheterna eller domstolarna?

I en rättsstat ska domstolarna ha det sista avgörandet.

En reaktion på “Ägnar sig Migrationsverket åt domstolstrots? – Problemkalendern #12”

Kommentarer inaktiverade.